Skip to content
Life's brighter under the sun

Kenal pasti keperluan Takaful anda? Adakah anda memerlukan perlindungan hybrid simpanan tunai, perlindungan kesihatan, perlindungan penyakit kritikal ataupun perlindungan nyawa(hibah untuk waris)?

Perlindungan Kesihatan dengan Hospitalisation coverage

Sun Prime Link-i

Jaminkan masa depan yang lebih kukuh melalui pelan Takaful #SunPrimeLink-i yang mampu memaksimumkan perlindungan dan pelaburan anda. 

Antara manfaat-manfaat #SunPrimeLink-i:
  1. Perlindungan komprehensif dan bersesuaian (hospitalisation, critical illness, waiver, accidental etc)
  2. Sumbangan dan amaun perlindungan yang fleksibel,
  3. Pilihan dana-dana berkaitan-pelaburan,
  4. Manfaat matang,
  5. Perlanjutan perlindungan takaful.
Perlindungan Nyawa & Hibah

Sun Secure Saver-i

Sun Secure Saver-i adalah pelan takaful ‘all-in-one’ yang menggabungkan simpanan, pelaburan dan perlindungan untuk membantu anda melindungi masa depan anda. Anda boleh menikmati perlindungan serta berpotensi menerima keuntungan pelaburan dari pelaburan semula bagi bayaran tunai yang diterima setiap tahun melalui Sun Secure Saver-i. Lebih-lebih lagi, pelan ini menawarkan tempoh bayaran yang singkat dengan fleksibiliti untuk memilih tempoh pembayaran sumbangan dan tempoh perlindungan yang paling sesuai dengan keperluan simpanan tunai anda.

Sun Heritage-i

Sun Heritage-i adalah pelan takaful berkaitan pelaburan yang menawarkan perlindungan sehingga RM5 juta, tanpa memerlukan pemeriksaan perubatan.

Bukan itu sahaja, ianya juga menawarkan perlindungan kewangan. Anda akan menerima manfaat perancangan harta yang dapat membantu anda dalam perancangan warisan, seperti menulis wasiat atau menubuhkan amanah.

Ini juga dapat memastikan bahawa harta anda akan dipelihara dan diwarisi mengikut kehendak anda.

Sun Wealth Protect-i

Komprehensif dan berpatutan, Sun Wealth Protect-i, satu pelan takaful dengan perkongsian lebihan, menawarkan perlindungan 6-dalam-1 dengan manfaat perlindungan sehingga 3 kali ganda untuk kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal (TPD).

Dengan 5 pilihan pelan berbeza bagi melindungi anda sehingga umur 70 tahun, anda boleh memilih amaun perlindungan yang sesuai untuk memenuhi keperluan anda SERENDAH RM45.10 SEBULAN.