Skip to content
Pelaburan Saham Amanah menggunakan Akaun 1 KWSP atau Tunai

Sebagai pencarum KWSP, anda mempunyai pilihan dan fleksibiliti untuk mempelbagaikan portfolio persaraan anda dan meningkatkan simpanan persaraan melalui Skim Pelaburan Ahli.

Melalui skim ini, ahli yang mempunyai simpanan secukupnya boleh memindahkan sebahagian dari dana dalam Akaun 1 untuk dilaburkan melalui Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dilantik, antaranya Principal Asset Management Berhad.

Kelebihan melabur di Principal:

  1. Pengalaman Lebih Daripada 142 Tahun

  2. Pelbagai Dana Patuh Syariah

  3. Pendedahan Dana Tempatan Dan Antarabangsa Untuk Kurangkan Risiko

  4. Portal Pelaburan Yang Mudah Digunakan

Pelaburan berpotensi membantu anda menambahkan simpanan anda. Sama ada anda ingin melabur menggunakan wang tunai dan/atau menggunakan dana KWSP, pasti ada dana yang sesuai dengan tahap toleransi risiko dan objektif pelaburan anda.

Jadi dapatkan pakar(saya) untuk merancang pelaburan.

Skim Pelaburan Swasta /Private Retirement Scheme (PRS)

Dapatkan pengecualian cukai sehingga RM3000 setahun dengan simpanan PRS. Promosi ini dibenarkan oleh Kerajaan Malaysia sehingga tahun 2025.

Untuk maklumat lebih berkenaan PRS dan cara untuk mencarum, boleh terus WhatsApp saya.